API's

Wat zijn API’s? Application programming interfaces die het mogelijk maken voor derden om back-end services van de KB te integreren.
Voor wie? Met name voor openbare bibliotheken en voor hun toeleveranciers.
Contactpersonen: Naomi Deegenaars en Bertil Voogd

Application Programming Interfaces (API’s) voor openbare bibliotheken

De KB levert een landelijke digitale infrastructuur waarop zij digitale diensten aanbiedt aan haar klanten. Om het gemakkelijker te maken voor derde partijen om de back-end services van de KB te integreren, ontwikkelt de KB API’s en biedt deze aan.

API staat voor Application Programming Interface. Een API beschrijft formeel hoe de functionaliteit van een applicatie kan worden aangeroepen en worden gebruikt door een andere applicatie. Deze functionaliteit wordt beschikbaar gesteld in de vorm van services. ‘Service’ is hier meer dan een vertaling van het woord dienst. Het verwijst naar een in de IT gangbaar architectuurconcept waarin functionaliteit volgens een aantal bewezen principes wordt afgebakend als service: SGA = Service Gerichte Architectuur; of in het Engels: SOA: Service Oriented Architecture.

Het zwaartepunt van de landelijke infrastructuur ligt bij back-end services; de KB levert echter ook een webomgeving waarop de diensten kunnen worden afgenomen. Daarnaast stimuleren wij dat derde partijen de back-end services kunnen integreren in zelf ontwikkelde front-end oplossingen voor de bibliotheeksector. Om dit mogelijk te maken worden de voor dit doel geschikte diensten beschikbaar gesteld door middel van een reeks API’s.

De beschikbare API’s zijn:

Op zoek naar andere API's van de KB?

Op de pagina Dataservices vindt u de API's voor databestanden die de KB levert aan wetenschappelijk onderzoekers.