Databank G!DS

Wat is G!DS? G!DS is de digitale sociale en culturele kaart van de openbare bibliotheken in Nederland. Iedere bibliotheek beschikt over G!DS. Het is een databank met organisatiegegevens op het terrein van onder meer zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie.
Voor wie? Voor openbare bibliotheken
Webadres: www.gidsvoornederland.nl
Contactpersoon: Ted den Brabander

De digitale sociale kaart van de openbare bibliotheek

De informatie uit G!DS kan worden gebruikt om websites te voorzien van adressen van organisaties, evenementen en nieuws. Elk type website kan G!DS-informatie ophalen, van onderwijssites tot gemeentegidsen en van zorgwijzers tot dienstencatalogi.

G!DS-informatie wordt inmiddels getoond op honderden verschillende websites van bibliotheken zelf, gemeenten, zorgwijzers en culturele organisaties. Ongeveer een kwart van de gemeenten (circa 100) en enkele provincies maken gebruik van G!DS als databron voor hun digitale informatieloketten voor de drie decentralisaties en andere toepassingen.

G!DS bevat de gegevens van ruim 100.000 organisaties, heeft in het land 6.700 gebruikers en levert content aan meer dan 450 websites. Bij elke Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) in Nederland is een G!DS-servicemanager actief.

Toepassingsgebieden van G!DS

  1. Basisbestand Bibliotheken. G!DS bevat adressen en aanvullende gegevens van alle bibliotheeklocaties in Nederland: het Basisbestand Bibliotheken. G!DS is het officiële systeem voor het beheer van ISIL-codes in de openbare-bibliotheeksector. Het Basisbestand Bibliotheken is gekoppeld aan de toepassingen in de digitale infrastructuur waar bibliotheekadressen of unieke ISIL-codes noodzakelijk zijn om bibliotheekvestigingen te koppelen of te herkennen, zoals NBC+, Datawarehouse en IAM. De Bibliotheekmonitor zal gebruikmaken van aanvullende content uit G!DS. Het Basisbestand wordt door diverse externe partners gebruikt voor statistische toepassingen .
  2. Bibliotheektoepassingen. De Test-Website as a service (WaaS) gebruikt G!DS voor adresinformatie en openingstijden. Ook via de KB-API kan gebruik worden gemaakt van adresinformatie uit G!DS. Deze toepassing wordt uitgebreid met agenda en openingstijden. Bibliotheken kunnen ook voor het gericht benaderen van speciale doelgroepen gebruikmaken van nieuws en agendagegevens uit G!DS.
    Andere bibliotheektoepassingen zijn leeskringwebsites via Mijnleeskring.nl, de productencatalogus voor het onderwijs.
    De Productencatalogus onderwijs is bedoeld voor het doorzoeken van het aanbod van bibliotheken aan het onderwijs, van voorschool tot MBO. Op de websites Taalzoeker.nl en Digitaalhulpplein.nl worden G!DS-gegevens getoond over de dienstverlening basisvaardigheden van bibliotheken.
    Landelijke toepassingen zijn de leermiddelengids van Bibliotheek op school, Leesplan.nl en BoekStart.nl. Voor deze toepassingen wordt vanuit G!DS samengewerkt met onder meer de Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven en ECP.
  3. Externe toepassingen: sociaal domein en cultuur. Buiten de bibliotheeksector is het sociale domein het belangrijkste toepassingsgebied. G!DS wordt in ongeveer 20% van de gemeenten gebruikt als digitale sociale kaart voor de uitvoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), jeugd en het sociaal domein. Hiervoor zijn standaardkoppelingen met vier toonaangevende portals voor gemeenten beschikbaar; soms wordt ook gekozen voor maatwerk.

G!DS en cultureel ondernemen

G!DS kan door lokale bibliotheken en Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI's) worden ingezet als instrument in het cultureel ondernemen. Met G!DS kunnen bibliotheken een positie verwerven op het terrein van (informele) zorg en in hun directe omgeving bijdragen aan informatievoorziening en sociale samenhang. Andere voorbeelden van externe toepassingen, ontwikkeld door bibliotheken en hun partners, zijn cultuurportals, erfgoedsites en cultuureducatiewebsites.

Bibliotheken worden in hun acquisitiewerkzaamheden ondersteund door de POI’s. Voor markttaken is een landelijke acquisitietoolkit beschikbaar.

Meer informatie

Via het platform MetdeKB (inlog vereist) wordt verdere informatie gepubliceerd. Bibliotheek- en POI-medewerkers kunnen zich voor MetdeKB aanmelden via