Identity & access management (IAM)

Wat is Identity & access management (IAM)? IAM is een landelijke voorziening waarmee gebruikers kunnen inloggen op allerlei bibliotheekdiensten. Door middel van een synchronisatieproces zijn lokale inlogaccounts ook voor landelijke diensten bruikbaar.
Voor wie? Openbare bibliotheken
Contactpersonen: Naomi Deegenaars en Bertil Voogd

Inloggen op landelijke en lokale diensten via IAM

IAM zorgt ervoor dat gebruikers kunnen inloggen op allerlei bibliotheekdiensten. Hierin worden lokale en landelijke inlogaccounts van gebruikers gecombineerd zodat zij maar één set inloggegevens hoeven te onthouden. De gebruiker hoeft bijvoorbeeld maar één keer in te loggen als hij een fysiek boek wil verlengen én een e-book wil lenen (single-sign-on).

Voordelen van IAM

Door als bibliotheek aan te sluiten op IAM kunnen bibliotheekleden op een toenemend aantal diensten via single-sign-on één keer in te loggen. Afhankelijk van de dienst kan dit met de gebruikelijke combinatie van pasnummer en pincode (of wachtwoord) uit het lokale bibliotheeksysteem of met een aan te maken e-mailadres en wachtwoord. IAM wordt al gebruikt voor het lenen van e-books en zal gebruikt worden voor:

  • audiolezen: het lenen van gesproken boeken
  • aanvragen: het aanvragen van een boek bij een andere bibliotheek
  • gastlenen: het lenen van fysieke materialen bij alle openbare bibliotheken in Nederland
  • Muziekweb
  • het volgen van cursussen van de Bibliotheek/HEMA-Academie
  • toegang vanuit huis tot bronnen als Literom (boekrecensies) en PressDisplay (kranten en tijdschriften)
  • reserveren van boeken vanuit de NBC+
  • toegang tot de nieuwe Mijn Bibliotheek-omgeving.

Aansluiting op IAM zorgt er ook voor dat de bibliotheek in het Datawarehouse kan zien wat het gebruik is door de eigen leden van de landelijke diensten, zoals e-books.