ISIL-codes

Wat zijn ISIL-codes? Unieke codes voor alle locaties van de openbare bibliotheken. De ISIL-codes worden binnen de digitale infrastructuur van de openbare-bibliotheeksector toegepast als uniek nummersysteem. Voorbeelden van het gebruik zijn de RFID-labels, de Nationale Bibliotheekkaart, de NBC+, het Datawarehouse en Identity & access management (IAM).
Voor wie? De openbare bibliotheken
Contactpersoon: Robert Stremming,

ISIL-codes in de openbare-bibliotheeksector

Voor het uniek aanduiden van elke bibliotheeklocatie wordt gebruikgemaakt van ISIL-codes: International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations.

De KB is verantwoordelijk voor het beheer van de ISIL-codes in de openbare-bibliotheeksector. De ISIL-codes worden in de Databank G!DS per locatie opgeslagen. In G!DS zijn beveiligingen ingebouwd, zodat de codes uniek zijn en niet kunnen worden verwijderd.

ISIL-codes zijn ‘harde’ data in het systeem. Wanneer een code aan een bibliotheek is toegekend, kan die niet worden gewijzigd.

Bij fusies blijft een van de ISIL-codes gehandhaafd als ISIL-code van de nieuw gevormde basisbibliotheek. De gefuseerde bibliotheken die verdergaan als vestiging krijgen een administratieve ISIL-code die aansluit bij de ISIL-code van de nieuwe hoofdvestiging. Hierdoor wordt het mogelijk bibliotheeklocaties te groeperen op basisbibliotheekniveau.

Minimaal één keer per jaar (of vaker, indien nodig) worden de bijgewerkte lijsten met ISIL-codes van de basisbibliotheken (rechtspersonen) op deze website gepubliceerd.

Documenten