Mijn Bibliotheek

Wat is Mijn Bibliotheek? Een onlineomgeving waar klanten hun bibliotheekgegevens kunnen beheren. Versie 2.0 is in ontwikkeling.
Voor wie? Bibliotheekleden
Contactpersonen: Naomi Deegenaars en Bertil Voogd

Mijn Bibliotheek (1.0)

In de huidige Mijn Bibliotheek (1.0)-omgeving kunnen klanten hun persoons- en lidmaatschapsgegevens inzien, recent geleende items bekijken, voorkeuren instellen en zelf zaken regelen als verlengen of boetes betalen. Met de komst van nieuwe, landelijke onlinediensten komen hier in versie 2.0 functies bij, zoals de e-bookboekenplank of een aanvraag voor een verklaring leesbeperking.

Achtergrond

In het Beleidsplan zet de KB in op een klantgerichte dienstverlening waarbij de klant één bibliotheek ervaart, bij welk loket deze ook aanklopt. Om deze doelstelling waar te maken is het belangrijk de klant een eenduidige, persoonlijke context te bieden: één Mijn Bibliotheek-omgeving met daarin zowel de bestaande functies rondom het lenen van fysiek materiaal als nieuwe functies rondom de onlinediensten.

Zie ook: Customer Relationship Management (CRM)