Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+)

Wat is NBC+? De Nationale Bibliotheekcatalogus biedt alle Nederlanders toegang tot alle publiek gefinancierde bibliotheekcollecties.
Voor wie? Eindgebruikers en openbare bibliotheken
Contactpersonen: Naomi Deegenaars en Bertil Voogd

De NBC+ is een catalogus met gegevens over titels die in Nederlandse bibliotheken aanwezig zijn voor zover dat publiek gefinancierde bibliotheken betreft. De NBC+ draagt bij aan het optimaliseren van deze toegang én aan de vindbaarheid van deze collecties voor alle soorten gebruikers (leden en niet leden), inclusief speciale doelgroepen zoals leesgehandicapten en kinderen.

Binnen de totale infrastructuur die door de KB wordt neergezet in het kader van de Nationale Digitale Bibliotheek geeft de NBC+ invulling aan de ‘discovery’-functie zoals weergegeven in het onderstaande plaatje:

De NBC+ is rechtstreeks doorzoekbaar vanuit www.bibliotheek.nl, maar biedt ook de mogelijkheid aan leveranciers en bibliotheken om zelf een gebruikersomgeving (een zogenoemde ‘frontend’) te ontwikkelen die toegang biedt tot de NBC+, of tot deelcollecties daaruit.

Wat zijn de voordelen van NBC+ voor de bibliotheek?

  • De collectie van de bibliotheek is toegankelijk voor een breed publiek.
  • De leden hebben de mogelijkheid ook te zoeken naar titels die niet bij de eigen bibliotheek aanwezig zijn.
  • De bibliotheek kan zelf snel allerlei applicaties en apps maken waarmee ze via de NBC+ toegang verschaft tot de collectie Nederland of een doorsnede daarvan.

Wat zijn de voordelen van NBC+ voor de eindgebruiker?

  • De eindgebruiker vindt eenvoudig wat de Bibliotheek de bieden heeft, waar hij ook zoekt. En de manier van zoeken is overal gelijk.
  • Een grote diversiteit aan bronnen is beschikbaar en eenvoudig doorzoekbaar.
  • De eindgebruiker ervaart één bibliotheek, bij welk loket men ook aanklopt. De collectie Nederland is overal op dezelfde manier doorzoekbaar.
  • De eindgebruiker kan niet alleen navigeren naar titelgegevens, maar ook naar allerlei andere informatie over de betreffende titel of naar soortgelijke titels.
  • Er is één ingang naar alle bibliotheekcollecties.

Meer informatie

Via het platform MetdeKB (inlog vereist) wordt verdere informatie gepubliceerd. Bibliotheek- en POI-medewerkers kunnen zich voor MetdeKB aanmelden via