BoekStart

Het leesbevorderingsprogramma ‘BoekStart’ moedigt ouders aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met boekjes, met lezen en met de Bibliotheek. Boekstart richt zich op kinderen van 0 tot 4 jaar.

Promotieonderzoek naar de effecten van BoekStart door Heleen van den Berg (begeleid door Adriana Bus).

  • Meer voorlezen, beter in taal
    Een onderbouwing voor de aanname dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.
  • BoekStart. Een strategisch verhaal
    BoekStart is het beginpunt van de doorgaande leeslijn. Een verslag van de belangrijkste opbrengsten van BoekStart voor de Bibliotheek (de initiatiefnemer) en voor de netwerkpartners consultatiebureau, kinderopvang en de gemeente.
  • Pilot Monitor BoekStart in de kinderopvang In navolging van de Monitor de Bibliotheek op school is ook voor BoekStart in de kinderopvang een monitor ontwikkeld. De pilot van deze Monitor heeft in 2014 plaatsgevonden. Dertien Bibliotheken en één tot drie hieraan verbonden kindervanglocaties hebben hieraan meegedaan. In de Monitor wordt getoetst op de uitvoering van de zes elementen van BoekStart in de kinderopvang door de Bibliotheek en kinderopvang.

Net als in 2011 en 2012 is in 2013 een evaluatierapportage uitgevoerd naar het bereik van BoekStart. Het doel is inzicht te verkrijgen in het bereik: het aantal verstuurde brieven aan ouders van pasgeboren baby’s en het aantal koffertjes dat in reactie daarop is opgehaald bij de Bibliotheek. Daarnaast is onderzocht op welke manieren en met welke frequentie de Bibliotheken zich bezighouden met de uitvoering van BoekStart en BoekStart in de kinderopvang en met welke organisatie(s) zij samenwerken.

Voor de tweede maal is onderzoek gedaan naar de resultaten van het programma Boekstart. Gemeten is o.a. het aantal brieven dat naar ouders van baby's is gestuurd en het aantal opgehaalde Boekstartkoffertjes. Tevens is gemeten hoeveel babyleden actief zijn ten opzichte van het totaal aantal ingeschreven babyleden.

Verslag van o.a. het bereik van BoekStart, het effect van het versturen van brieven aan de ouders, en het aantal babyleden dat uiteindelijk een actieve lener is geworden.