De Bibliotheek op school

In het programma ‘de Bibliotheek op school’ werken bibliotheken en scholen structureel samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.