Basisvaardigheden

Het nationale programma de Bibliotheek en basisvaardigheden is bedoeld om bibliotheken te ondersteunen bij het organiseren van diensten voor mensen met beperkte taal- en digivaardigheden. Zij kunnen moeilijk meekomen in de huidige (digitale) kennissamenleving. Het gaat met name om ouderen, anderstaligen en laagopgeleiden.

Achtergrond

In Nederland kunnen 2,5 miljoen mensen in de leeftijd van 16-65 jaar onvoldoende lezen en schrijven om goed mee te kunnen doen in het dagelijks leven óf zij missen de benodigde computervaardigheden. Taal- en digivaardigheid vormen de basis voor deelname aan de samenleving, voor zelfredzaamheid en zelfsturing.

Bibliotheken kunnen met hun dienstverlening een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de informatie- en digitale vaardigheden van de inwoners van hun gemeente. Dat is meer dan ooit nodig omdat de online informatiestroom toeneemt en de technologische ontwikkelingen steeds meer vragen van mensen. In samenwerking met de gemeente en lokale partners creëren bibliotheken producten en diensten om de taal- en digivaardigheid van mensen te vergroten.

De Bibliotheek en educatieve dienstverlening van 0 tot 101

De Bibliotheek vormt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen veelal kosteloos en zelfstandig, of onder begeleiding hun basisvaardigheden kunnen verbeteren. De Bibliotheek doet dit via de verschillende landelijke programmalijnen die zich richten op specifieke leeftijdsgroepen.

Programma’s voor de jeugd zijn BoekStart (0-4 jaar, met de verdieping BoekenPret, 0-6 jaar) en De Bibliotheek op school voor kinderen en jongeren (4-18 jaar). Samen vormen zij Kunst van Lezen, een samenwerkingsverband met de Stichting Lezen. Deze programma’s zorgen ervoor dat achterstanden op het gebied van taal- en digivaardigheden op latere leeftijd worden voorkomen.

Voor volwassenen wordt momenteel de landelijke programmalijn Bibliotheek en basisvaardigheden ontwikkeld. Deze programmalijn faciliteert het lees- en leeraanbod in bibliotheken voor volwassenen.

Samenwerkingspartners

Ten behoeve van het programma ‘laaggeletterdheid’ werkt de Koninklijke Bibliotheek samen met Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Expertisecentrum ETV.nl en het Steunpunt taal en rekenen volwasseneneducatie. De lokale bibliotheken zijn onderdeel van een netwerk van lokale samenwerkingspartners. In steeds meer bibliotheken bevindt zich een (Digi)Taalhuis, dat een centrale rol speelt in de lokale taalsamenwerking als plek waar mensen terecht kunnen als zij hun taal- of digivaardigheden willen verbeteren. Ze kunnen met een (digi) taalvraag terecht voor advies op maat, een cursus (al dan niet aangeboden door de bibliotheek), een passende collectie en vaak ook voor één op één begeleiding door een bibliotheekmedewerker of een vrijwilliger.

Ten behoeve van het programma ‘mediawijsheid’ werkt de KB onder meer samen met ECP, Digisterker, Seniorweb, UWV, Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Expertisecentrum ETV.nl.

Contact

Contactpersoon basisvaardigheid: Maaike Toonen.

Links

Documenten