Digitale overheid

Wat is de digitale overheid? Een pakket diensten waarmee bibliotheken burgers ondersteunen in het zaken doen met de elektronische overheid (o.a. belastingdienst).
Voor wie? Openbare bibliotheken
Contactpersonen: Lisenka Akse en Maaike Toonen

Bibliotheken helpen burgers om zaken te doen met de elektronische overheid.

Samenwerking Belastingdienst

Sinds 2016 werken de KB en Belastingdienst samen. Bijna alle bibliotheken in Nederland bieden dankzij deze samenwerking gratis digivaardigheidscursussen aan voor burgers die moeite hebben met het omgaan met de digitale overheid.

Bovendien organiseren ze - in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties - hulp bij het invullen van de online belastingaangifte en het regelen van toeslagen, bijvoorbeeld via belastingspreekuren. Ook zijn er gratis computer- en printfaciliteiten beschikbaar.

Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers

Daarnaast gaan bibliotheken en acht uitvoeringsorganisaties van de overheid (uit 'de Manifestgroep') samenwerken om burgers dicht bij huis te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Hiertoe is het plan 'Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers' opgesteld.

De twee hoofddoelen uit het plan zijn dat:

  • nog meer niet-digivaardige burgers deelnemen aan digivaardigheidscursussen in de Bibliotheek
  • er informatiepunten komen in de Bibliotheek voor mensen die blijvend ondersteuning nodig hebben.

Van 2019 t/m 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op. Medio 2019 starten de eerste vijftien 'koploper-bibliotheken' die de weg plaveien voor de uitrol in de twee jaar daarna. Bibliotheken kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar het subsidieloket van de KB.

Subsidieregeling samenwerking Belastingdienst

De nieuwe subsidieregeling 2019-2022 is gepubliceerd. De beslissing over de toekenning van de subsidieaanvragen volgt uiterlijk 15 maart 2019.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website de Bibliotheek en basisvaardigheden