Digitale overheid

Wat is de digitale overheid? Een pakket diensten waarmee bibliotheken burgers ondersteunen in het zaken doen met de digitale overheid (onder meer de Belastingdienst).
Voor wie? Openbare bibliotheken
Contactpersonen: Lisenka Akse en Maaike Toonen

Samenwerking Belastingdienst

Sinds 2016 werken de KB en Belastingdienst samen. Bijna alle bibliotheken in Nederland bieden in het kader van deze samenwerking gratis digivaardigheidscursussen aan voor burgers die moeite hebben met het omgaan met de digitale overheid.

Bovendien organiseren ze - in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties - hulp bij het invullen van de online belastingaangifte en het regelen van toeslagen, bijvoorbeeld via belastingspreekuren. Ook zijn er gratis computer- en printfaciliteiten beschikbaar.

Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers

Daarnaast werken bibliotheken en acht uitvoeringsorganisaties van de overheid samen om burgers dicht bij huis te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Hiertoe is het plan 'Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers' opgesteld.

De twee hoofddoelen uit het plan zijn dat:

  • nog meer niet-digivaardige burgers deelnemen aan digivaardigheidscursussen in de bibliotheek
  • mensen die blijvend ondersteuning nodig hebben terechtkunnen bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek

Van 2019 t/m 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op. In juli 2019 zijn de eerste vijftien 'koploper-bibliotheken' gestart die de weg plaveien voor de uitrol in de twee jaar daarna.

Meer informatie

Samenwerking Belastingdienst: de Bibliotheek en basisvaardigheden

Digitale inclusie: de Bibliotheek en basisvaardigheden