e-Overheid

Wat is e-overheid? Een pakket diensten waarmee bibliotheken burgers ondersteunen in het zaken doen met de elektronische overheid (o.a. belastingdienst).
Voor wie? Openbare bibliotheken
Contactpersonen: Lisenka Akse en Maaike Toonen

Bibliotheken gaan burgers helpen om zaken te doen met de elektronische overheid. De KB heeft daarover een convenant gesloten met de belastingdienst; zie het nieuwsbericht convenant belastingdienst/KB en de Update: Digihulp via bibliotheken van 4 oktober 2016. Een overzicht van de afspraken vindt u in de powerpointpresentatie van 20 juni 2016: Samenwerking belastingdienst en openbare bibliotheken.

De aanmeldingstermijn voor de subsidieregeling is gesloten. Bijna alle bibliotheken doen mee. De belastingdienst heeft veiligheidseisen (pdf) opgesteld waaraan het internet, de computers etc in de Bibliotheek moeten voldoen.

Presentaties uit de informatiebijeenkomst 20 juni

Op 20 juni 2016 vond de tweede informatiebijeenkomst plaats over de samenwerking van de bibliotheken met de belastingdienst. Circa 100 mensen waren hierbij aanwezig en zijn geïnformeerd over de stand van zaken, de subsidieregeling, de inzet van de maatschappelijke dienstverleners en de ondersteuning o.a. in de vorm van een toolkit voor bibliotheken. Na de pauze was er een themagedeelte over veiligheid en privacy, waarin de richtlijn m.b.t. internetplekken is gepresenteerd en Laurens Goudriaan van ProBiblio liet zien wat hun aanpak is voor bibliotheken m.b.t. privacy. Hieronder de presentaties van deze ochtend.