e-Overheid

Wat is e-overheid? Een pakket diensten waarmee bibliotheken burgers ondersteunen in het zaken doen met de elektronische overheid (o.a. belastingdienst).
Voor wie? Openbare bibliotheken
Contactpersonen: Lisenka Akse en Maaike Toonen

Bibliotheken helpen burgers om zaken te doen met de elektronische overheid. De KB heeft daarover een convenant gesloten met de belastingdienst. Ook in 2019 is er weer subsidie beschikbaar.

Dien uw subsidieaanvraag in voor 15 februari 2019

Bibliotheken kunnen nu hun subsidieaanvraag indienen voor hun aanbod rond de Belastingdienst. De nieuwe subsidieregeling 2019-2022 is gepubliceerd. Let op: de aanvraag moet uiterlijk 15 februari 2019 bij de KB binnen zijn via subsidieloket@kb.nl. De beslissing over toekenning volgt uiterlijk 15 maart 2019.

Het format voor de inschrijving is vergelijkbaar met het vorige aanvraagformulier. Wel is het invullen van het diensten- en productenaanbod in G!DS nu een strenge voorwaarde.

Ga voor meer informatie naar de website de Bibliotheek en basisvaardigheden