Kunst van Lezen

Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW, dat sinds 2008 loopt. De KB draagt samen met Stichting Lezen de verantwoordelijkheid voor het beleid en de algemene coördinatie van het programma.

Kunst van Lezen bestaat uit drie onderdelen:

Het programma loopt door tot en met 2018. Minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW), staatssecretaris Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben begin maart 2015 het actieprogramma Tel mee met Taal gepresenteerd voor de bestrijding van laaggeletterdheid en voor leesbevordering. Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school) is een belangrijk onderdeel van Tel mee met Taal. Kunst van Lezen wordt versterkt en in het hele land uitgevoerd. Verder is een pilot aangekondigd rond extra inzet bij ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen.

Contact

Contactpersoon is Adriaan Langendonk, programmacoördinator