Leescoalitie

De KB is partner van De Leescoalitie, die is opgericht om zo veel mogelijk mensen tot lezer te maken, zodat zij goed kunnen functioneren in onze geletterde samenleving. De Leescoalitie wil de leescultuur versterken in al z’n facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur.

Om deze missie te behalen, heeft de Leescoalitie twee ambities geformuleerd waar zij de komende tien jaar aan wil werken:

  • In 2025 verlaat geen enkel kind school met een leesachterstand.
  • In 2025 zijn alle volwassenen geletterd of bezig dat te worden.

Elke ambitie is onderverdeeld in concrete doelen. Deze doelen zijn bewust ambitieus gesteld, om de visie op de toekomst vorm te geven. Deze visie zal mee veranderen met de tijd. De Leescoalitie nodigt onder meer bibliotheken, overheden, scholen, werkgevers en ouders uit om mee te werken aan de realisatie van de ambities en de onderliggende negen doelstellingen

Activiteiten 2014 & 2015: Vaders Voor Lezen

In 2014 en 2015 brengt de Leescoalitie de cruciale rol van ouders (en met name vaders) in de leesopvoeding onder de aandacht. Dit doet zij via de campagne Vaders Voor Lezen.

Bibliotheken en Vaders Voor Lezen

Iedereen kan meedoen aan Vaders Voor Lezen. Bibliotheken boekhandels, auteurs, kinderdagverblijven, scholen, overheidsinstanties en bedrijven worden gestimuleerd om voorleesactiviteiten te organiseren die zich richten op het (voor)lezen door mannen. Kijk op de website van Vaders Voor Lezen voor meer informatie.

Partners Leescoalitie

De Leescoalitie is opgericht in 2012 en bestaat uit Stichting Lezen (voorzitter), de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Stichting Lezen & Schrijven, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB).