Leescoalitie

De KB is partner van De Leescoalitie, die is opgericht om zo veel mogelijk mensen tot lezer te maken, zodat zij goed kunnen functioneren in onze geletterde samenleving. De Leescoalitie wil de leescultuur versterken in al z’n facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur.

Om deze missie te behalen, heeft de Leescoalitie twee ambities geformuleerd waar zij de komende tien jaar aan wil werken:

  • In 2025 verlaat geen enkel kind school met een leesachterstand.
  • In 2025 zijn alle volwassenen geletterd of bezig dat te worden.

Elke ambitie is onderverdeeld in concrete doelen. Deze doelen zijn bewust ambitieus gesteld, om de visie op de toekomst vorm te geven. Deze visie zal mee veranderen met de tijd. De Leescoalitie nodigt onder meer bibliotheken, overheden, scholen, werkgevers en ouders uit om mee te werken aan de realisatie van de ambities en de onderliggende negen doelstellingen

Partners Leescoalitie

De Leescoalitie is opgericht in 2012 en bestaat uit Stichting Lezen (voorzitter), de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Stichting Lezen & Schrijven, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB).