Oefenen.nl

Wat is Oefenen.nl? Een portal met speciale programma’s waar laaggeletterden, NT2-ers en laagopgeleiden zelfstandig of onder begeleiding kunnen oefenen om hun basisvaardigheden te verbeteren.
Voor wie? Laaggeletterden en laagopgeleiden.
Webadres: http://oefenen.nl/

De portal Oefenen.nl is het startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Mensen oefenen hier op een informele manier met taal, rekenen, internetten, werk, opvoeding, gezondheid en geldzaken. Bekende programma’s die via Oefenen.nl aangeboden worden zijn Klik & Tik, Taalklas.nl en Lees & Schrijf!.

Bibliotheken kunnen Oefenen.nl inzetten om laaggeletterdheid te bestrijden en burgers te helpen hun digivaardigheden te verbeteren.

De KB-inkoopcommissie heeft een licentie afgesloten die het mogelijk maakt dat er niet alleen thuis, maar ook in groepjes in de Bibliotheek geoefend kan worden met de programma’s.

Zie voor alle actuele informatie de website De Bibliotheek en Basisvaardigheden

Klik & Tik – De basis

Dit programma is bedoeld voor mensen die moeite hebben met de computer: met informatie zoeken, vinden en goed verwerken.
Met Klik & Tik - De basis kunnen (jong)volwassenen op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier oefenen met een aantal digitale toepassingen en handelingen uit de vijf domeinen voor digitale vaardigheden. Ze worden met korte hoofdstukken gestimuleerd optimaal gebruik te maken van moderne digitale toepassingen.

Als vervolg op deze cursus kunnen de cursisten de cursussen ‘Het internet op’ en ‘Samen op het web’ volgen.

Voor de Klik en Tik-cursussen zijn standaardleerroutes klaargezet in het volgsysteem die de trainer voor de cursisten kan klaarzetten.

Basisvaardigheden - informatie voor bibliotheekmedewerkers

Oefenen.nl is een van de programma’s die bibliotheken kunnen gebruiken om mensen te helpen met hun basisvaardigheden. De KB heeft een informatieve website voor bibliotheekmedewerkers opgezet, met informatie over het inzetten programma’s rondom basisvaardigheden: www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl. Bibliotheekprofessionals vinden op deze portal praktische tips, een toolkit, voorbeelden en informatie voor de dienstverlening aan laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen.