Kinderen met een leesbeperking beleven plezier aan boeken

De pilot ‘Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’ opgezet door het SIOB laat zwakke lezers en dyslecten op twee basisscholen in Den Bosch plezier beleven aan boeken en lezen. De inzet van leesbevorderende materialen ligt hieraan ten grondslag.

Kinderen, leerkrachten en ouders reageren enthousiast op de materialen, deze zijn toegankelijk en makkelijk te gebruiken. Leerkrachten zien dat de kinderen hierdoor meer zijn gaan lezen. Bibliotheek Den Bosch heeft tijdens Het Nationale Bibliotheekcongres op 10 december 2014 een presentatie gehouden over deze pilot.

In de praktijk blijkt dat de reguliere collectie van de Bibliotheek op school niet voldoende aansluit bij de behoefte van kinderen met dyslexie of grote leesmoeilijkheden. Daarom heeft het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) deze pilot opgezet. 39 kinderen maakten kennis met de gesproken boeken van Stichting Aangepast Lezen: verkrijgbaar op Daisy-rom of via streaming te beluisteren op Superboek.nl. Dit is een gratis site voor kinderen met leesproblemen. Hiernaast werd karaokelezen met Yoleo.nl van Dedicon ingezet. Tot slot gebruikten ze de Makkelijk Lezen Plein-boeken.

Gesproken boek bevordert overstap naar het fysieke boek

Kinderen ervaren gesproken boeken als prettig. Het geeft hen toegang tot boeken die zij anders niet zouden lezen omdat ze te moeilijk zijn. De pilot wijst tevens uit dat de start met een luisterboek de overstap naar het fysieke boek stimuleert. Karaokelezen van Yoleo is het meest populair onder kinderen. Hier zit een game-element aan gekoppeld dat het lezen stimuleert. Ouders staan positief tegenover Yoleo omdat luisteren en lezen tegelijk het leestempo bevordert. De pilot maakt duidelijk dat leesplezier onder kinderen toeneemt wanneer op deze manier met lezen en boeken omgegaan wordt. De leerkrachten van de betrokken scholen ervaren de materialen als een belangrijke toevoeging om kinderen op een leuke manier te begeleiden in het leesproces.

Bekendheid vergroten middels vervolgpilot

Op dit moment is onder leerkrachten en ouders nog weinig bekend over de genoemde producten van Aangepast Lezen, Makkelijk Lezen Plein en Dedicon. Dit is een gemis, zeker gezien de positieve effecten die zij hebben op het leesplezier van de zwakste lezers. Daarom wordt er in samenwerking met de Bibliotheek op school gestart met een vervolgpilot in Den Bosch. Het aanbod voor zwakke lezers met Aangepast Lezen-materialen en de Makkelijk Lezen Plein-boeken wordt namelijk een speerpunt van de Bibliotheek op school (schoolbieb) in Den Bosch. De vervolgpilot beoogt de bekendheid en het gebruik van de materialen onder leerkrachten en ouders te bevorderen. Dit is de opmaat voor verdere inzet van Aangepast Lezen (en MLP) in dBoS.

Download het onderzoeksverslag

Het complete onderzoeksverslag Aangepast lezen en MLP in de Bibliotheek op School.

De Bibliotheek op school is ontwikkeld door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (vanaf 1 januari Koninklijke Bibliotheek), is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door OCW.

Contactpersonen zijn Marja Geevers (adviseur) en Seher Hazinedar (secretariaat).