Basispakket digitale content 2015 vastgesteld

De KB heeft het basispakket digitale content 2015 vastgesteld. Met dit pakket krijgen bezoekers in de bibliotheek toegang tot verschillende diensten en producten, zoals taaloefenprogramma’s, naslagwerken, Muziekwebluister en de Consumentenbond. Verder bevat het basispakket e-boeken, apps, luisterboeken en cursussen.

Ook aan de jeugd is gedacht: speciaal voor deze doelgroep zijn er onder andere luistercolleges, interactieve animaties en digitale prentenboeken ingekocht.

Bekijk het basispakket digitale content (pdf).

Financiering basispakket

Vanaf 2015 wordt het basispakket niet meer door de bibliotheken zelf betaald, maar door het Rijk. Daarvoor onttrekt het Rijk jaarlijks een bedrag aan het gemeentefonds, dat de minister van OCW ter beschikking stelt aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de inkoop van e-content.

Meer informatie en doorgeven nieuw IP-adres

Voor algemene vragen over de ingekochte content kunt u terecht bij Sander van Kempen,

Voor het doorgeven van een nieuw of gewijzigd IP-adres kunt u een mail sturen naar (Krantenbank, Publiekwijzer, Consumentenbond, Van Dale, Muziekweb, Oefenen.nl) of naar (WinklerPrins Online).