Basisvaardigheden: ‘Het is menens’

Landelijke dag Basisvaardigheden op 5 november jl.

12 november 2015 - Op 5 november kwamen bijna 200 medewerkers van bibliotheken, gemeenten en landelijke organisaties in de KB bij elkaar om te praten over de rol die bibliotheken kunnen spelen bij het aanleren van basisvaardigheden: taal-, digi- en rekenvaardigheden.

Het centrale woord tijdens deze dag was contact: contact met de doelgroep en contact tussen alle instanties in de gemeente die te maken krijgen met mensen die niet mee kunnen in de maatschappij. Belangrijk thema was de vraag hoe bibliotheken de mensen om wie het gaat kunnen bereiken. Hoe leggen we contact met hen? Hoe kunnen we diensten aanbieden waar ze écht wat aan hebben?

Landelijke dag basisvaardigheden 2015

Een 'denkschets' van de discussies tijdens het ochtendprogramma waarin alle belangrijke thema's op een rijtje zijn gezet.

Maar liefst 1,3 miljoen mensen

In haar openingswoord noemde KB-directeur Lily Knibbeler het getal van 1,3 miljoen mensen die niet genoeg vaardigheden hebben om mee te kunnen. Dat getal is volgens Knibbeler inmiddels wel bekend, maar het moet ons blijven verontrusten. En motiveren om iets aan deze situatie te doen. ‘Dit is geen vrijblijvende studiedag,’ benadrukte ze. ‘Dit is menens.’

Hoe motiveren we de doelgroepen?

Rianca Evers-den Ouden (zelfstandig trainer in transformatieprocessen) gaf de bomvolle aula veel tips over hoe je mensen kunt motiveren om naar de bibliotheek te komen en mee te doen aan de cursussen. ‘Verlaag de drempels’, was haar advies, ‘zorg dat mensen gewoon kunnen binnenlopen. Dat zullen ze gemakkelijker doen als er ook andere functies in de bieb zijn, zoals bijv. een restaurant.’

Lily Knibbeler: ‘Dit is geen vrijblijvende studiedag. Dit is menens.’

Een andere tip: ‘Kom uit je eigen bubbel, leef je in in de ervaringen van de cursist.’ Wat daarbij kan helpen is je altijd realiseren dat motivatie bestaat uit drie pijlers: Wat doet er pijn in de huidige situatie? Wat zou iemand willen doen? En: bevestigen dat iedereen het kán.

Rianca pleitte ook voor zorgvuldig taalgebruik: ‘De taal kan heel veel doen. In teksten voor de doelgroep kwam ik woorden tegen als “laaggeletterdheid” en “makkelijke boeken”. Dat zijn woorden waarin mensen met een kwetsbare eigenwaarde gemakkelijk een oordeel kunnen lezen, of die ze niet begrijpen.’ Niet doen, dus.

Samenwerking tussen gemeentelijke instanties

Een ander belangrijk thema was de samenwerking tussen alle gemeentelijke instanties. Dagvoorzitter Petra Stienen ondervroeg twee panels over de samenwerking in hun gemeente. Vertegenwoordigers van UWV (Bruno Bruins, directievoorzitter), Stichting Lezen & Schrijven (Merel Heimens-Visser, directeur), Steunpunt taal en rekenen volwasseneneducatie (Frederike Bos, adviseur), gemeente (Ingrid Wolsing, wethouder) en uit de bibliotheeksector (Erna Winters en Ton van Vlimmeren, bibliotheekdirecteuren, en Tineke van Ham, directeur SPN) lieten zien hoe verschillend de perspectieven zijn – en hoe groot de noodzaak om goed af te stemmen en samen te werken.

Uitgebreid verslag volgt

’s Middags waren er een aantal workshops over allerlei thema’s die met Basisvaardigheden te maken hebben. Hier vindt u een uitgebreid Verslag landelijke dag basisvaardigheden. De KB alle deelnemers verblijden met een exemplaar van het Rapport Onderzoek over Laaggeletterden.

Meer informatie: zie onze website Bibliotheek en basisvaardigheden.

Landelijke dag basisvaardigheden

Nog een 'denkschets' uit de dag Basisvaardigheden: deelnemers aan een workshop stellen zich hun ideale Taalhuis anno 2018 voor.