Bijeenkomst OB-directeuren De kracht van het netwerk

Op 26 mei 2015 ontving de KB een groot aantal vertegenwoordigers van openbare bibliotheken onder het motto 'Samenwerken en verbinden: de kracht van ons netwerk'. Een ochtend en middag waarop de OB's en de KB in gesprek gingen over onze rollen in het netwerk, de opdracht die de KB heeft gekregen met de Wsob en het nieuwe KB-beleidsplan. Maar ook over het E-bookplatform, de gegevensverzameling (het datawarehouse) en het landelijke collectieplan.

Zie: verslag en foto's van de bijeenkomst van 26 mei 'De kracht van ons netwerk'.