Commissie ‘Toekomst lokaal bibliotheekbestel’ van start

15 Juli 2015 - Hoe kan de openbare bibliotheek zélf invulling geven aan haar maatschappelijke opdracht? De commissie ‘Toekomst lokaal bibliotheekbestel’ gaat de openbare bibliotheken verder op weg helpen met een visie op, en een handreiking voor, het lokale bibliotheekbestel. De commissie is 29 juni jl. voor de eerste keer samengekomen.

Het openbaar bibliotheekwerk is sterk in ontwikkeling. De afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over de maatschappelijke functie van de bibliotheek. De wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het adviesrapport ‘Bibliotheek van de Toekomst – knooppunt voor kennis, contact en cultuur’ van de commissie-Cohen hebben hieraan richting gegeven. Het project ‘Toekomst lokaal Bibliotheekbestel’ komt voort uit dit adviesrapport.

Commissie ‘Toekomst lokaal bibliotheekbestel’

De Koninklijke Bibliotheek heeft een commissie ‘Toekomst lokaal bibliotheekbestel’ ingesteld om een advies te formuleren over de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht van bibliotheken in de lokale situatie. Daarbij wordt het jaar 2025 als uitgangspunt genomen. Dit advies dient de openbare bibliotheken verdere richting geven bij de invulling van een volwaardige bibliotheekfunctie in de lokale situatie.

Samenstelling commissie

  • Arjen Gerritsen, burgemeester van De Bilt (voorzitter)
  • Rinda den Besten, voorzitter van de Primair Onderwijsraad
  • Erik Akkermans, voorzitter Federatie Cultuur, federatie van brancheorganisaties in de cultuursector, voorzitter Dansmakers Amsterdam, zelfstandig adviseur
  • Marijke Steenbergen, voorzitter Raad van bestuur van Movisie
  • Theo Huibers, managing partner bij Thaesis en Professor of Information Retrieval bij Research Group Human Media Interaction , Universiteit Twente

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep ingericht van bibliotheekdirecteuren en pso’s, die twee keer de commissievergaderingen zal bijwonen, zodat de commissie met voldoende kennis en inbreng uit de praktijk tot haar advies kan komen. Op ad hoc basis zal de commissie diverse gremia benutten om te reflecteren op haar bevindingen, dan wel daaraan bij te dragen.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Theo Bijvoet.