Directeur VOB afgetreden

19 juni 2015 - Op de algemene ledenvergadering van de VOB (18 juni 2015) is bekendgemaakt dat directeur Ap de Vries zijn functie heeft neergelegd.

Zie hier voor het bericht op de VOB-site.