Eerste gesprekstafels landelijke digitale infrastructuur gestart

19 oktober 2015 - Tijdens de directeurenbijeenkomst in mei was het al aangekondigd: er zouden gesprekstafels komen rond de digitale infrastructuur. De afgelopen maand zijn de eerste twee opgestart, die van gebruikers/bibliotheken en die van beheerders. Over enige tijd starten ook gesprekstafels voor leveranciers en financiers.

Doel van de gesprekstafels is om een roadmap op te stellen voor de digitale infrastructuur. Dit in samenhang met ontwikkelingen bij openbare bibliotheken. Bij de tafel met gebruikers waren bibliotheken uit nagenoeg elke provincie aanwezig. De deelnemers waren aangedragen door de provinciale directie-overleggen. Er is een eerste lijst met onderwerpen benoemd waarover men van gedachten wil wisselen om deze roadmap goed op te kunnen stellen. Helder is dat bibliotheken vragen om digitale ondersteuning bij de transitie van ‘klassieke’ bibliotheek naar maatschappelijke en educatieve bibliotheek.

De Koninklijke Bibliotheek heeft Mark Deckers gevraagd om dit proces te ondersteunen als secretaris van alle gesprekstafels. Bij hem kunt u terecht voor meer informatie, via .