Gezamenlijke agenda voor het openbare bibliotheekstelsel

8 december 2015 - De KB is deze week gestart met de voorbereiding van de meerjarige gezamenlijke (innovatie)agenda voor het openbare bibliotheekstelsel. De vraag hiernaar kwam vanuit het bestuurlijk overleg met OCW, IPO, VNG, VOB en KB.