Informatieve bijeenkomst Taalhuis voor starters op 15 juni

Op maandag 15 juni organiseren het Taalhuis-team van Taal voor het Leven, de Koninklijke Bibliotheek en ProBiblio een landelijke bijeenkomst voor bibliotheken die een Taalhuis willen realiseren. Het doel van een Taalhuis is om zoveel mogelijk laaggeletterden en digibeten te bereiken en passende scholing te bieden.

Voor het opzetten van een Taalhuis kan de Bibliotheek het beste samenwerken met lokale partners als de gemeente, taalaanbieders en welzijns- of vrijwilligersorganisaties. Ook loketorganisaties en andere toeleiders kunnen actief bij het Taalhuis worden betrokken.

Tijdens de bijeenkomst komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals de relatie van het Taalhuis met het programma Taal voor het Leven, de ondersteuning bij het opzetten van een Taalhuis, de gezamenlijke doelstelling van de samenwerkingspartners van een Taalhuis en de rol van de Bibliotheek daarin.

Iedere bibliotheek die graag een Taalhuis wil beginnen is welkom. Meer informatie en aanmelden via de website van ProBiblio

Landelijke programmalijn de Bibliotheek en Basisvaardigheden

Op de website Bibliotheek & Basisvaardigheden kunt u lezen hoe de landelijke programmalijn uw dienstverlening aan laaggeletterden en digibeten kan ondersteunen.