KB besteedt Datawarehouse aan

8 december 2015 - De Koninklijke Bibliotheek heeft onlangs besloten om de bouw van het Datawarehouse opnieuw aan te besteden. Deze beslissing is om twee redenen genomen.

Ten eerste heeft de KB een onafhankelijke audit laten uitvoeren op het bestaande Datawarehouse; aanleiding hiervoor waren onder andere de aanhoudende operationele problemen. Uit de audit is gebleken dat de huidige back-end (database en besturingssoftware) niet toekomstbestendig, te traag en te complex is en als gevolg daarvan onbetrouwbaar. Gezien deze uitkomst moet de huidige back-end van het Datawarehouse worden vervangen door een meer toekomstvast platform, dat voldoet aan de eisen die de KB stelt. De geanonimiseerde data in het DWH zullen gebruikt worden voor onder andere bibliotheekonderzoek en de bibliotheekmonitor, benchmarking en marketingdoeleinden.

Ten tweede loopt het contract met de huidige leverancier af. Gezien de contractwaarde is de KB verplicht een aanbesteding te doen.

Hoge prioriteit

De aanbesteding zal op zo kort mogelijke termijn in gang worden gezet, het traject heeft hoge prioriteit. Gedurende het aanbestedingsproces – met een verwachte duur van zes – negen maanden - zal er meer duidelijk worden over de opleveringstermijn van het nieuwe Datawarehouse.

Voortgang

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit traject? Via deze website en via voortgangsberichten blijven we u informeren. U kunt zich voor het voortgangsbericht aanmelden via

Veelgestelde vragen

FAQ aanbesteding Datawarehouse