Leesvaardigheid leerlingen sterk vooruit door de Bibliotheek op school

30 april 2015 - Door de inzet van de Bibliotheek op school gaan leerlingen (zowel jongens als meisjes) op school meer lezen waardoor hun leesvaardigheid sterk vooruitgaat. Meisjes pakken erdoor ook thuis sneller een boek, voor jongens geldt dat (nog) niet.

Deze en andere bevindingen staan in het artikel ‘De Bibliotheek op school onder de loep – Leesmotivatie stimuleren’, in het aprilnummer van JSW, het vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding. Auteurs Thijs Nielen en Adriana Bus van de Universiteit Leiden onderzoeken al enige jaren of de Bibliotheek op school een positief effect heeft op leesplezier en leesvaardigheid.

De Bibliotheek op school

In het programma De Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Door te lezen vergroten kinderen spelenderwijs hun woordenschat en verhogen zij hun taalniveau. Hierdoor worden in een vroeg stadium taalachterstanden teruggedrongen met minder kans op laaggeletterdheid.

Groeimeter vernieuwd

De groeimeter is herzien en nu weer beschikbaar. Met de groeimeter kunt u uw programma’s voor lezen, leren en persoonlijke ontwikkeling in uw bibliotheek promoten: BoekStart, de Bibliotheek op school en de Bibliotheek en basisvaardigheden. De groeimeter kan ook ingezet worden om gemeenten en samenwerkingspartners te enthousiasmeren, eventueel in combinatie met de video ‘Een leven lang leren in de Bibliotheek

Alle basisbibliotheken en PSO’s ontvangen via Biblionet 50 exemplaren van de groeimeter. Nabestellen kan via deze link