Lokaal digitaal abonnement mogelijk

9 december 2015 - Op het Nationale Bibliotheek Congres in Eindhoven maakte Algemeen Directeur KB Lily Knibbeler bekend, dat de openbare bibliotheken ook een digitale abonnementsvorm kunnen aanbieden, ‘lokaal digitaal’. Het tarief voor lokaal digitaal is € 42, - per jaar. De opbrengsten van deze abonnementen komen ten goede aan de bibliotheek waar het abonnement wordt afgesloten.

Digitaal abonnement

Onlangs is het tarief bekendgemaakt voor een zuiver digitaal abonnement, (€ 42, - per jaar), dat mensen kunnen afsluiten via Bibliotheek.nl. Het is nu ook mogelijk voor de lokale bibliotheken om een lokaal digitaal abonnement aan te bieden aan de klanten in hun verzorgingsgebied. Het staat de bibliotheken uiteraard vrij om deze vorm van lidmaatschap al dan niet aan te bieden. De klant betaalt het abonnementsgeld aan de lokale bibliotheek, en dit komt die bibliotheek rechtstreeks ten goede.

Vragen en antwoorden over abonnement lokaal digitaal

 
1. Moet ik een speciale bibliotheekkaart laten maken voor een digitaal abonnement? Zo niet, waarmee kan een nieuw lid dan inloggen op het e-bookplatform?

Nee, het inschrijfproces bij de lokale bibliotheek voor dit lokaal digitale lidmaatschap zal op dezelfde manier verlopen als wanneer iemand nieuw lid wordt en kiest voor fysiek/lokaal of het combi-lidmaatschap. Om een webaccount te kunnen aanmaken, heeft het nieuwe lid een pasnummer en pincode nodig, dus die zal ook aan hem/haar verstrekt worden.

2. Stel, iemand komt aan de balie en wil een lokaal digitaal abonnement. Hoe gaat dat in zijn werk?

Deze persoon zal dan, op dezelfde manier als nu, lid worden.

3. Komt er op alle WaaS-sites een mogelijkheid om een digitaal abonnement aan te vragen?

Dit is de verantwoordelijkheid van de lokale bibliotheek zelf. Het lokaal digitale lidmaatschap wordt een extra lidmaatschapsvorm (wanneer de bibliotheek hiervoor kiest), dat de bibliotheek zelf op de webpagina over de lokale lidmaatschappen kan vermelden.

4. Mag een bibliotheek binnen het bedrag van € 42, - ook een e-reader/wifi aanbieden?

Het is geen probleem als de klant de in die bibliotheek gebruikelijke mogelijkheden krijgt aangeboden, zoals Wifi. Grotere zaken, zoals e-readers dient de bibliotheek af te stemmen met de KB.

5. Wanneer/hoe vindt de afrekening van het digitale abonnement plaats?

De nieuwe klant betaalt de € 42, - zelf aan de bibliotheek via de betalingsmanieren die de lokale bibliotheek hanteert.