Nieuwe naam voor Stichting Aangepast Lezen

20 oktober 2015 - Een van de samenwerkingspartners in de bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen is van naam veranderd. De Stichting Aangepast Lezen (SAL) heet vanaf 19 oktober ‘Bibliotheekservice Passend Lezen’. De naam van de bibliotheekvoorziening/het beleidsterrein blijft voorlopig ongewijzigd.

In opdracht van het ministerie van OCW is de KB regievoerder en eindverantwoordelijk voor de dienstverlening aan mensen met een leesbeperking; deze dienstverlening komt samen in de bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen.

Bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen

Aangepast Lezen maakt boeken, kranten en tijdschriften toegankelijk in een aangepaste leesvorm (audiolezen, braillelezen, letterlezen, combilezen) waardoor ook mensen met een leesbeperking volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

Om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werken onder regie van de KB de volgende organisaties hierin samen:

Rolverdeling

Bibliotheekservice Passend Lezen verzorgt het klantencontact, de selectie van titels voor de collectie en de toegankelijkheid van deze collectie via haar website en catalogi. Dedicon en CBB dragen zorg voor de vervaardiging en distributie van het aangepaste materiaal, te weten de gesproken boeken, kranten en tijdschriften, braille, grote lettertijdschriften, digitale data, reliëf en maatwerk.

Meer informatie

Contactpersonen voor het beleidsterrein Aangepast Lezen zijn
Marja Geevers en Heleen van Manen.