Nieuwe Regeling Toegankelijke Lectuur 2015-2017

1 september 2015 - In de Regeling Toegankelijke Lectuur maken de Koninklijke Bibliotheek en Dedicon met het NUV afspraken over de praktische uitvoering van de dienstverlening voor mensen met een leesbeperking. De Regeling is gebaseerd op de Auteurswet. Voor de omzetting van publicaties in een aangepaste vorm (gesproken, braille, vergrotingen, elektronisch) ten behoeve van mensen met een leesbeperking is namelijk een uitzondering opgenomen in art. 15i van de Auteurswet. Dit artikel bepaalt dat auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbenden in een voor gehandicapten leesbare vorm mogen worden omgezet en aan hen beschikbaar gesteld, mits dit op niet-commerciƫle wijze gebeurt en een billijke vergoeding aan de rechthebbenden wordt betaald.

In de Regeling Toegankelijke Lectuur zijn afspraken vastgelegd over onder meer de hoogte van de billijke vergoeding, alsmede de verschijningsvormen die onder aangepaste leesvormen worden verstaan. Ook zijn er afspraken over (controle van de) uitlevering aan de leesbeperkte doelgroep gemaakt.

De vorige Regeling liep eind 2014 af. De nieuwe Regeling heeft een looptijd van drie jaar en is vooral ook de continuering van een al langlopende goede samenwerking met het NUV. Voor alle partijen staat voorop dat de bibliotheekvoorziening voor mensen met een leeshandicap binnen het wettelijk regime van de Auteurswet op een eenvoudige manier tot stand moet komen.

Bekijk de Regeling Toegankelijke Lectuur 2015-2017