Onderzoeksrapport ‘Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid’

28 mei 2015 - Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van bezuinigingen in de openbare bibliotheeksector? Wat zijn de effecten op strategische keuzes en vernieuwing? Maar vooral ook: welke kansen en mogelijkheden bieden deze bezuinigingen? Het vandaag verschenen onderzoeksrapport ‘Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid’ laat de invloed zien van gemeentelijke bezuinigingen en de mate van cultureel ondernemerschap in de openbare bibliotheeksector.

Met dit onderzoek kan de trend uit eerdere onderzoeken, over bezuinigingen in de openbare bibliotheeksector, van Kasperkovitz worden voortgezet. Daarnaast voegt dit onderzoek een nieuwe dimensie toe: ‘cultureel ondernemerschap’. Waar bij eerdere onderzoeken de focus lag op wat zou verdwijnen, belicht dit rapport ook de kansen en mogelijkheden van bezuinigingen voor de sector.

Bezuinigingen

95 van de 160 bibliotheken hebben deelgenomen aan het onderzoek waarbij de respons een goed en representatief beeld van de gehele populatie van bibliotheken gaf. Ook de komende periode 2015-2016 krijgen bibliotheken te maken met formeel vastgestelde bezuinigingen, waarbij de impact relatief groter zal zijn dan in de voorgaande periode (2012-2014). Dit is één van de conclusies in het rapport. Uit inventarisatie onder bibliotheken, die voor 2015-2016 een bezuiniging aangekondigd kregen, komt naar voren dat veel van de beleidswijzigingen hetzelfde zijn als in de voorgaande periode, maar dat men in deze periode voornamelijk meer de samenwerking zoekt met (sociale) partners.

Cultureel ondernemerschap

87% van de bibliotheken houdt zich bezig met cultureel ondernemerschap, waarbij voor driekwart van de bibliotheken de bezuinigingen de belangrijkste reden zijn. De invulling van cultureel ondernemerschap verschilt echter vaak. Het is een containerbegrip dat veel wordt gebruikt en vaak het genereren van extra inkomsten tot doel heeft. De kleine groep bibliotheken die hier nog niet mee aan de slag is, geeft als belangrijkste redenen: tijdgebrek en het ontbreken van de juiste competenties binnen de organisatie.

In het rapport staan een aantal voorbeelden van bibliotheken die doen aan cultureel ondernemerschap. Opvallend is dat veel voorbeelden samenwerking met andere (culturele) instellingen betreffen, maar ook met de gemeente. Het rapport geeft inzicht in de maatregelen die genomen zijn op het gebied van cultureel ondernemerschap (o.a. verhuur gebouw, andere dienstverleningsconcepten, meer aandacht marketing, ledenwerving, etc.), evenals de belemmeringen om hiermee aan de slag te gaan (o.a. ontbreken juiste competenties binnen de organisatie, imago van de bibliotheek, verbindingen leggen met het bedrijfsleven, etc.).

Het onderzoeksrapport is uitgevoerd en opgesteld door Panteia in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek. Het geeft bibliotheken en brancheorganisaties inzicht in de feitelijke bezuinigingen in de openbare bibliotheeksector, evenals de effecten daarvan in beleidskeuzes en cultureel ondernemerschap. In het rapport wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met eerdere onderzoeken op dit gebied. Daarnaast staat beschreven wat wordt gedaan op het gebied van cultureel ondernemerschap. Afsluitend worden aanbevelingen gedaan ten behoeve van de gehele sector.

Informatie

Voor vragen over het onderzoeksrapport, of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Laura Lammers | Corporate Communicatie | Koninklijke Bibliotheek

T: 06-31962784 | E: