Publicatie IFLA Richtlijnen Bibliotheekwerk voor Mensen met Dyslexie - herzien en uitgebreid

19 juni 2015 - Kennis en cultuur moet voor iedereen beschikbaar zijn. Iedereen heeft recht op toegang tot informatie. Een leesbeperking mag dit niet in de weg staan. Daarom zetten bibliotheken en Stichting Aangepast Lezen zich in om drempels weg te nemen.

In 2001 publiceerde IFLA de Richtlijnen voor Bibliotheekwerk voor Mensen met Dyslexie. Sindsdien is de houding tegenover mensen met dyslexie veranderd en worden alternatieve lees-en schrijfwijzen ingezet. Enkele jaren later weten we meer en kunnen we meer!

Dyslexie? Welkom in onze bibliotheek!

Met de herziene richtlijnen en de checklist heeft u als bibliotheek een instrument in handen om een verschil te kunnen maken voor mensen met lees- en leerproblemen. Stichting Aangepast Lezen en Stichting Dedicon zijn altijd bereid u hierbij van advies te voorzien.

Herziene richtlijnen

De publicatie van de IFLA Richtlijnen Bibliotheekwerk voor Mensen met Dyslexie - herzien en uitgebreid is een gezamenlijk project van de verwante IFLA-secties Library Services to People with Special Needs (LSN) en Libraries Serving ersons with Print Disabilities (LPD). Deze richtlijnen hebben tot doel om IFLA-vakgroepen, en hun leden overal ter wereld, een handvat te bieden bij het ontwikkelen en invoeren van bibliotheekdiensten voor mensen met dyslexie.

Samenwerkingsverband Aangepast Lezen

‘Aangepast Lezen’ is een landelijk samenwerkingsverband dat deel uitmaakt van de bibliotheekwet (Wsob). In opdracht van het ministerie van OCW is de KB regievoerder.