Rapport toont maatschappelijke waarde van de Bibliotheek aan

16 juli 2015 - Bibliotheken maken uitdagende tijden door. Verregaande digitalisering, verschuivende bezoekersvoorkeuren en veranderende verwachtingspatronen vergroten de druk om de maatschappelijke waarde van bibliotheken in kaart te brengen. Gebaseerd op een grootschalig nationaal enquêteonderzoek, verschaft het rapport ‘De maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken in Nederland – een enquêteonderzoek’ belangrijke inzichten in de maatschappelijke waarde van openbare bibliotheken in Nederland.

Het onderzoek laat zien dat het maatschappelijk belang dat aan bibliotheken wordt toegekend hoog is. Zelfs de mensen die de bibliotheek nooit bezoeken geven aan de bibliotheek waardevol te vinden.

Groot maatschappelijk belang

Veel mensen vinden de Bibliotheek belangrijk voor de kenniseconomie, de saamhorigheid en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Ook vindt een meerderheid dat het een plek is voor iedereen, waar je kennis op kunt doen over kunst en cultuur. Persoonlijke nut ervaart men van de Bibliotheek vooral als het gaat om de ‘fun factor’ (o.a. leesplezier) en de educatieve rol (bijv. kennis vergroten). Minder vaak profiteert men van de Bibliotheek als het gaat om bijvoorbeeld een baan vinden, culturele activiteiten en sociale relaties.

Nieuwe vragen

De inzichten uit het onderzoek geven antwoord op actuele vragen, maar zullen ook leiden tot nieuwe vragen. Met welk niveau van impact zijn we eigenlijk tevreden? Op welke domeinen willen we vooral van betekenis zijn? En wat zegt het nu écht dat veel mensen de Bibliotheek belangrijk vinden voor de kenniseconomie? We hopen dan ook dat dit onderzoek bijdraagt aan de discussie over de rol en betekenis van de Bibliotheek, maar ook over het meten van opbrengsten en interpreteren van onderzoeksresultaten.

Na de zomer verschijnen de resultaten van een uitgebreid literatuuronderzoek dat een totaaloverzicht biedt van de feiten en veronderstellingen over bibliotheekopbrengsten uit de internationale literatuur.

Exemplaar publicatie ontvangen?

Alle bibliotheken hebben een fysiek exemplaar per post ontvangen. Er is nog een beperkt aantal exemplaren over, dus op is op. Indien u nog een exemplaar van de publicatie wilt ontvangen, stuur dan een e-mail met uw contactgegevens (organisatie, naam, adres) naar Seher Hazinedar.

Meer lezen over maatschappelijke waarde

Het onderzoek waarop deze publicatie is gebaseerd, maakt deel uit van een meerjarig onderzoeksprogramma. Eerder werden er binnen dit onderzoeksprogramma andere publicaties uitgebracht. Deze publicaties kunt u hier vinden.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Oomes.