Samenwerking KB en VOB

19 mei 2015 - Sinds de nieuwe bibliotheekwet van kracht is, voert de VOB maandelijks overleg met Jos Debeij, hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel van de KB, en met Mireille Kok, integratiemanager KB. Namens de VOB zitten Ap de Vries en Francien van Bohemen bij het overleg. Het overleg startte met de agenda die in oktober 2014 samen met de toenmalige KB-directeur Bas Savenije is opgesteld. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Wat heeft het overleg opgeleverd?

Gegevenslevering aan OCW

Het ministerie van OCW heeft al in 2014 een werkgroep gegevenslevering in het leven geroepen (bestaande uit VNG, OCW, KB, SPN, CBS en VOB) en heeft nu de regeling gegevenslevering vastgesteld. Op basis van deze regeling maakt de KB een plan van aanpak om te komen tot onder andere prestatie-indicatoren voor bibliotheken, waarmee de opbrengst van de Bibliotheek beter gemonitord kan worden. Hieraan wordt een geactualiseerd rekeningschema gekoppeld. De VOB heeft in het bilaterale overleg met de KB aangeboden om samen met de bibliotheken een voorstel voor een nieuw rekeningschema te gaan maken. De KB steunt dat met onder andere financiering voor externe begeleiding. Op korte termijn meer hierover.

Marketing en PR

De ontwikkeling van digitale diensten van de KB en de Bibliotheek vraagt om een nieuwe oriƫntatie op marketing, PR en branding. De KB zal hier binnenkort samen met de VOB-marketingcommissie mee beginnen.

Nationale Bibliotheekpas

Voor het project Nationale Bibliotheekpas is een apart besluitvormingstraject ingericht door het VOB-bestuur en de Stuurgroep Nationale Bibliotheekpas.

Communicatie

Tot slot is afgesproken dat de VOB en KB een gezamenlijke communicatiekalender gaan maken, waarmee voor de branche en stakeholders een goede spreiding van activiteiten van de KB en VOB over het jaar wordt gerealiseerd.