Sprankelende Inspiratiedag BoekStart

Na een enthousiaste begroeting van (lang niet geziene) collega’s tijdens de inlooplunch werden de deelnemers welkom geheten door in jeugdliteratuur gespecialiseerde freelance journalist en kersverse adoptievader Bas Maliepaard: ‘Max is geen dag niet voorgelezen’.

Gerlien van Dalen (directeur Stichting Lezen) opende het programma met een stand van zaken: ‘BoekStart heeft ervoor gezorgd dat het belang van vroeg beginnen met voorlezen wordt erkend. Vanaf 2016 gaat Kunst van Lezen deel uitmaken van Tel mee met Taal. Door de betrokkenheid van verschillende ministeries – OCW, SZW en VWS – is er een breder draagvlak. In 2018 worden in totaal 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen. Worden er nu 55.000 BoekStartkoffers per jaar uitgereikt aan nieuwe babybibliotheekleden, in 2018 moeten dat er 94.000 zijn: een bereik van 32% naar 55%. Aan BoekStart in de kinderopvang doet nu 9% van de kinderopvang mee; in 2018 zal dit 38% zijn, zo is het streven.

Er is al veel bereikt dankzij iedereen in het veld; BoekStartouders kennen de Bibliotheek beter. Er is echter nog veel werk aan de winkel, met name voor wat betreft het bereiken van taalzwakke gezinnen. Dit vergt andere inspanningen met andere organisaties. Met name een goede samenwerking met het consultatiebureau is van belang. Jeugdartsen en -verpleegkundigen moeten ondersteund worden vanuit de Bibliotheek. Uit de Monitor BoekStart in de kinderopvang blijkt onder meer een onvoldoende inzet van pedagogisch medewerkers voor wat betreft ouderbetrokkenheid. Ook hier ligt een grote rol voor de Bibliotheek. Met uw hulp gaan we de cijfers halen!’

Lees het hele verslag van deze dag op de site van Kunst van Lezen.