Start Europese Get Online Week

Hulp voor mensen met onvoldoende digitale vaardigheden

24 maart 2015 - Het beschikken over digitale vaardigheden is niet meer vrijblijvend. Om iedereen online te krijgen en digitale vaardigheden te stimuleren, is het deze week in 24 Europese landen 'Get Online Week' - in Nederland met extra aandacht voor het Digitaal Hulpplein waar Nederlanders met onvoldoende digitale vaardigheden terecht kunnen voor hulp.

Circa 3% van de Nederlanders heeft nog steeds geen toegang tot internet of heeft internet nog nooit gebruikt. Ook heeft ongeveer 10 tot 15% van de Nederlanders geen of onvoldoende digitale vaardigheden.

Digitaliserende samenleving

Deze eerder gepubliceerde cijfers van het CBS (2013) geven een beeld van het aantal mensen dat niet goed genoeg mee kan in de digitaliserende samenleving. In steeds meer beroepen is het omgaan met computer en internet een vereiste. De arbeidsmarkt is bovendien sneller en beter toegankelijk via internet. "Het is daarom bijzonder belangrijk dat mensen met onvoldoende digitale vaardigheden geholpen worden, om zelf te oefenen of onder persoonlijke begeleiding digitaal vaardiger te worden. Het Digitaal Hulpplein biedt hier uitkomst.", aldus Fred Paling, lid Raad van bestuur van UWV. Ook het contact met de overheid verplaatst zich van het fysieke loket naar het online loket. De decentralisaties op het terrein van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk en inkomen leiden er toe dat steeds meer gemeenten hun contacten digitaliseren.

Digitaal Hulpplein

Op www.digitaalhulpplein.nlkan iedereen zijn digitale vaardigheden testen met de 'Digimeter' en oefenlocaties in de buurt vinden. Het Digitaal Hulpplein is niet alleen online te bereiken, maar ook via het landelijk netwerk van doorverwijzers dat bestaat uit medewerkers van onder andere bibliotheken en UWV. Ook is er een telefonische Hulplijn (0800 - 023 4444) waar mensen terecht kunnen voor hulp bij het vinden van een oefenlocatie in de buurt. "De behoefte is er. Daarom gaan we de komende maand via huis-aan-huisbladen meer zichtbaarheid creëren voor het Digitaal Hulpplein. Ook werken we aan het uitbreiden van het aantal oefenlocaties en doorverwijslocaties. Partijen kunnen zich via de site aanmelden als ze opgenomen willen worden in de database", aldus Heleen Kist, programmamanager Digivaardig bij ECP.

Get Online Week

Minstens 24 landen in Europa doen mee aan de Get Online Week, met als gezamenlijk doel zoveel mogelijk aandacht te genereren bij een zo breed mogelijk publiek, specifiek diegene die geen internet gebruiken of zij die kunnen profiteren van het vergroten van hun digitale vaardigheden. De afgelopen 5 jaar zijn ruim 700.000 mensen bereikt met de gezamenlijke campagneactiviteiten. De week is een initiatief van Telecentre Europe. ECP is nationaal partner van de Get Online Week in Nederland. The Get Online Week draagt bij aan de bredere eSkills for Jobs Campagne van de Europese Commissie.

Gezamenlijk initiatief

ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, Digivaardig & Digiveilig, de Koninklijke Bibliotheek, Vereniging van Openbare Bibliotheken, Computerwijk, Digisterker, de Digitale Steden Agenda, SeniorWeb en Stichting Lezen & Schrijven hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het Digitaal Hulpplein. Het Digitaal Hulpplein is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische zaken.

[Bron: persbericht ECP – Platform voor de informatiesamenleving]