Voorstel verkenners Brandenbarg en Cohen aangenomen in ledenvergadering VOB

8 oktober 2015 - De KB heeft er kennis van genomen dat het voorstel van de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg unaniem is aangenomen in de extra algemene ledenvergadering van de VOB, en is verheugd dat de VOB-leden overeenstemming hebben bereikt. Er lijkt nu voldoende basis om samen naar een oplossing te zoeken voor de registratie en het beheer van de klantgegevens. Er zal onderzocht worden of een consortium de juiste bestuurlijk-juridische constructie is om vorm te geven aan de ‘derde weg’ die de verkenners hebben voorgesteld. Ton Brandenbarg en Job Cohen zullen bij dit onderzoek betrokken zijn.