WaaS ook beschikbaar in variant zonder landelijke huisstijl

17 september 2015 - Er zijn bibliotheken die willen aansluiten op de WaaS om te profiteren van alle voordelen, maar die niet uit de voeten kunnen met de landelijke huisstijl. Het gaat vooral om hybride bibliotheken (bibliotheken die deel uitmaken van een bredere culturele organisatie) of gemeentelijke bibliotheken. Deze hebben vaak een eigen huisstijl voor de gehele organisatie of gemeente. Soms zijn er andere zwaarwegende argumenten om de website niet in de landelijke huisstijl te willen. Deze bibliotheken kunnen weliswaar aansluiten op de WaaS via de API, maar missen daarmee specifieke voordelen van de WaaS. Bovendien moeten ze hun gehele website zelf vormgeven.

De KB komt deze bibliotheken nu tegemoet met de “vanille” variant van de WaaS: een volledige WaaS-website, met alle onderdelen en content die voor WaaS-websites beschikbaar zijn, maar zonder landelijke huisstijl. De eigen huisstijl van de bibliotheekorganisatie kan d.m.v. een CSS-bestand worden aangeleverd. De bibliotheekorganisatie draagt zelf zorg voor het ontwerp en het CSS-bestand (dat aan specifieke voorwaarden moet voldoen, om compatibiliteit met de WaaS te waarborgen). De vanille variant van de WaaS zal in de komende maanden ontwikkeld worden. Nadere informatie hierover volgt in de komende voortgangsberichten WaaS.

Interesse?

Heeft uw bibliotheek belangstelling voor de vanille variant? Laat het dan weten aan onze accountmanagers via . Voor vragen over de huisstijl kunt u contact opnemen met het merkteam van de VOB via .