14 december: presentatie advies Commissie Toekomst lokaal bibliotheekbestel

24 november 2016 - De Commissie Toekomst lokaal bibliotheekbestel heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een advies over de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht van bibliotheken op lokaal niveau. De KB had de commissie om dit advies gevraagd als vervolg op het rapport van de Commissie Cohen. Het advies, Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel, is nu klaar.

Komt u ook op 14 december?

Op 14 december aanstaande presenteert de Commissie Toekomst lokaal bibliotheekbestel haar bevindingen tijdens een bijeenkomst in Utrecht (15.00 – 18.00 uur, Zaalverhuur 7, Boothstraat 7). Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Aanmelding is echter noodzakelijk in verband met het aantal beschikbare plaatsen. U kunt zich tot 9 december aanmelden bij Seher Hazinedar, via

Te zijner tijd worden de gedrukte exemplaren toegezonden aan de bibliotheken en andere relevante netwerkpartners. Daarnaast wordt de digitale versie gepubliceerd op deze website.