Aanbesteding datawarehouse afgerond

18 oktober 2016 - Op maandag 17 oktober j.l. is de aanbesteding voor het datawarehouse (DWH) afgerond. De opdracht is na een zorgvuldige selectieprocedure gegund aan IT-dienstverlener Sogeti.

Selectiecriteria

Bij de selectie van de leverancier speelde een groot aantal aspecten een rol. Naast de eisen met betrekking tot gewenste functionaliteit, betrouwbaarheid en performance waren er de nodige voorwaarden ten aanzien van de veiligheid en de wijze van omgaan met persoonsgegevens. Daarnaast is de toekomstvastheid van de oplossing een belangrijk punt: het datawarehouse moet flexibel genoeg zijn om aan nieuwe eisen en behoeftes te kunnen voldoen. Met name op deze laatste eis was het aanbod van Sogeti onderscheidend: het nieuw te bouwen datawarehouse wordt schaalbaar en is naar behoefte uit te breiden met allerlei tools op gebied van datavisualisatie, rapportage en analyse.

Planning

De ontwikkeling van het DWH begint per direct en de oplevering hiervan is voorzien in het eerste kwartaal van 2017. Na oplevering zullen wij ons gaan richten op de verdere doorontwikkeling van het nieuwe DWH.

Mark Rumpf, Manager business line BI & Analytics van Sogeti en Marc van den Berg, plaatsvervangend Algemeen Directeur van de KB, ondertekenen de overeenkomst.