Aanbestedingsprocedure Datawarehouse naar volgende fase

1 augustus 2016 - De aanbesteding die de KB heeft uitgeschreven voor de bouw van een nieuw datawarehouse (DWH) is in een volgende fase beland. De selectiefase, waarin marktpartijen een voorstel konden doen aan de hand van de Selectieleidraad die op 29 april op Tenderned is gepubliceerd, is afgerond.

Zestien partijen hebben zich aangemeld en de KB heeft daaruit een voorlopige selectie gemaakt van zes leveranciers.

Gunningsfase

De KB zet de procedure nu voort met de geselecteerde partijen, die worden uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase. Deze uitnodiging markeert de start van de laatste fase die ongeveer – de bezwaartermijn niet meegerekend – drie maanden zal duren. De gunningsfase wordt afgerond met het contracteren van de nieuwe leverancier, waarna gestart kan worden met de bouw van het nieuwe DWH.