Aanbestedingsprocedure Datawarehouse van start

2 mei 2016 - De Koninklijke Bibliotheek heeft vrijdag 29 april de procedure gestart voor de aanbesteding van het Datawarehouse. Het is een zogenaamde “niet-openbare” procedure, wat inhoudt dat het traject bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase.

Marktverkenning

De marktverkenning die gehouden is voorafgaand aan het aanbestedingstraject heeft nuttige informatie opgeleverd. Dankzij deze verkenning, waar twaalf partijen op gereageerd hebben, hebben we ons een realistisch beeld kunnen vormen van de markt en van de (technische) mogelijkheden die er zijn. De input is gebruikt voor het opstellen van criteria voor de aanbestedingsprocedure en voor de vraag die wij stellen aan de markt.

Met vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen met onze accountmanagers Naomi Deegenaars en Bertil Voogd.