Advies Commissie Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel gepresenteerd

15 december 2016 - De Commissie Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een advies over de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht van bibliotheken op lokaal niveau. De KB had de commissie, die werd voorgezeten door Arjen Gerritsen, voormalig burgemeester van De Bilt en sinds kort burgemeester van Almelo, om dit advies gevraagd als vervolg op het rapport van de Commissie Cohen.