Basispakket digitale content 2016 vastgesteld

1 februari 2016 - Het basispakket digitale content 2016 is vastgesteld door de KB-inkoopcommissie. Met dit pakket krijgen bezoekers in de Bibliotheek toegang tot verschillende diensten en producten, zoals taaloefenprogramma’s, naslagwerken, Muziekwebluister en de Consumentenbond. Verder bevat het basispakket e-books, apps, luisterboeken en cursussen.

Ook aan de jeugd is gedacht: speciaal voor deze doelgroep zijn er onder andere luistercolleges, interactieve animaties en digitale prentenboeken ingekocht.

Het verschil met vorige jaren is dat de Krantenbank niet langer deel uitmaakt van het basispakket, en dat Digisterker erbij is gekomen.

Bekijk het basispakket digitale content 2016 (pdf)

Financiering basispakket

Sinds 2015 wordt het basispakket niet meer door de bibliotheken zelf betaald, maar door het Rijk. Daarvoor onttrekt het Rijk jaarlijks een bedrag aan het gemeentefonds.

Dit bedrag stelt de minister van OCW ter beschikking aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de inkoop van e-content. De KB-inkoopcommissie koopt vervolgens in, op voordracht van de openbare bibliotheken.

Meer informatie en doorgeven nieuw IP-adres

Voor algemene vragen over de ingekochte content kunt u terecht bij Myrna Vossen, . Achtergrondinformatie over de inkoop van e-content vindt u op deze pagina.

Voor het doorgeven van een nieuw of gewijzigd IP-adres kunt een mail sturen naar (Publiekwijzer, Consumentenbond, Van Dale, Muziekweb, Oefenen.nl) of naar (WinklerPrins Online).