Consultatie Gezamenlijk Collectieplan: doet u mee?

27 oktober 2016 - Op grond van de Wsob heeft de KB de taak om in samenwerking met het veld een Gezamenlijk Collectieplan op te stellen. Dit (meerjaren-)plan bewerkstelligt de samenhang tussen de fysieke en digitale collecties en is richtinggevend voor de ontwikkeling van de fysieke collecties en de collectieorganisatie in het OB-stelsel. In de afgelopen maanden is het plan, in overleg met verschillende collega’s uit het veld, opgesteld.

Op 29 september jl. is de conceptversie van het Gezamenlijke Collectieplan voorgelegd in het netwerkoverleg; vaste deelnemers hierin zijn Arthur Schellekens (VOB), Tineke van Ham (SPN) en Lily Knibbeler (KB). Voor de bespreking van het collectieplan schoven ook Chris Wiersma (PLUSbibliotheken) en Theo Bijvoet (KB, opsteller van het plan) aan. Alle partijen hebben zich positief getoond over het plan en op initiatief van de KB wordt bij dezen een branchebrede internetconsultatie gestart.

Vervolg

Met de verkregen input wordt het plan, waar nodig, aangepast. Daarnaast wordt een verslag van de consultatieronde aan het definitieve plan toegevoegd, waarna het plan in december ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuurscollege van de KB.

Doet u mee? U kunt uw reactie op de consultatieversie van het Gezamenlijke Collectieplan (pdf) vóór 11 november sturen aan Theo Bijvoet, .