Doe mee aan een pilot NT2 of Online leren solliciteren

30 november 2016 - Een aantal bibliotheken kan vanaf januari 2017 een jaar lang twee programma’s beschikbaar stellen: een oefenprogramma NT2 (Boomuitgevers Amsterdam) of een training Online leren solliciteren (De Levende Sollicitatiegids). De KB -inkoopcommissie heeft voor 2017 25 oefenprogramma’s NT2 en 20 trainingen Online leren solliciteren aangekocht.

Op is op, dus wees er snel bij met aanmelden.

Beschrijving van de pilots

Pilot 1 - Oefenpakketten NT2 van Boom (Boomuitgevers Amsterdam)

Deze pilot omvat twee examentrainingen die deelnemers in de bibliotheek volgen. Gekozen is voor oefenprogramma’s ter voorbereiding op het Inburgeringsexamen in Nederland (niveau A2), omdat er voor dit examen jaarlijks de meeste kandidaten zijn. Bijkomend voordeel is dat u met deze programma’s alle doelgroepen kunt bereiken: zowel laag- als hoogopgeleide anderstaligen. Beide programma’s bevatten oefenexamens die zelfstandig of in groepjes gemaakt kunnen worden.

Dit zijn de trainingen:

 1. De examentraining Onderweg voor het inburgeringsexamen voor laag- en middenopgeleiden, voor de taalonderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken op niveau A2. Ook goed zelfstandig te gebruiken door hoogopgeleiden. In dit programma wordt geoefend met de vraagtypen uit het inburgeringsexamen en er wordt een basiswoordenschat aangeboden in thema’s uit het dagelijks leven, ondersteund door vertalingen, beeld en audio. Deze training is goed in te zetten als voorbereiding op het examen, na of naast een reguliere methode om Nederlands te leren.
 2. De KNM-examentraining voor het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (dat een verplicht onderdeel is van de drie staatsexamens). Dit programma voorziet in uitgebreide informatie over taal en gewoontes in Nederland. Alle benodigde kennis voor dit examenonderdeel wordt in dit programma aangeboden en er wordt uitgebreid mee geoefend, ook aan de hand van een oefenexamen. Het programma heeft een overzichtelijke opbouw en geeft feedback op de antwoorden.

Voor 25 IP-adressen stellen wij beide examentrainingen beschikbaar in 2017, inclusief een train-de-trainersessie (via handleidingen (PDF) of desgewenst 1 centrale bijeenkomst) en gebruik van de klantenservice van Boom.

Pilot 2 - Online leren solliciteren van De Levende Sollicitatiegids

Dit is een interactieve online omgeving met een Startpakket voor de training ‘Zoek werk’. De training wordt door deelnemers op de locatie van de bibliotheek gevolgd. Dit kan zelfstandig, met begeleiding op maat of in groepsverband.

Kenmerken van de training ‘Zoek werk’ zijn:

 • Gericht op werk zoeken t/m MBO2-opleidingsniveau, taalniveau A1, inzetbaar voor deelnemers met (NT1) én zonder kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt (NT2), te combineren met taaltrainingen, inburgeringstrajecten en overige activiteiten voor werkzoekenden.
 • De deelnemer leert alles over het zoeken naar werk t/m MBO2. In de training komen onderwerpen aan bod als ‘samen werk zoeken (buddy)’, ‘zo werkt een uitzendbureau’, ‘een sollicitatiegesprek voorbereiden en uitvoeren’ en ‘vacatures zoeken’.
 • De training is gebaseerd op de Videotraining Jouw voorsprong op de rest (taalniveau 2F/A2) en doorontwikkeld naar taalniveau A1 in samenwerking met Weener XL/gemeente ’s-Hertogenbosch, eindgebruikers, taaldocenten, jobcoaches en een logopediste.

Voor 20 IP-adressen stellen wij deze interactieve online omgeving in 2017 beschikbaar, inclusief alle benodigde materialen om hiermee te starten en gebruik van de supportdesk van De Levende Sollicitatiegids.

Aanmelden voor de pilot vóór 13 december

Heeft uw bibliotheek interesse om een van deze programma’s in 2017 aan te bieden, stuur dan snel (maar uiterlijk 12 december) een mail aan met daarin de volgende gegevens:

Gewenste pilot:
Naam bibliotheek(vestiging):
IP-adres voor deelname:
Naam en e-mailadres van contactpersoon bibliotheek:
Eventueel meerdere IP’s:
Opmerkingen:

Procedure

 • Inschrijven kan per mail van woensdag 30 november t/m maandag 12 december. U ontvangt een bevestiging van de inschrijving.
 • Tussen 14 en 17 december ontvangt u bericht over de selectie voor de pilots en of uw bibliotheek daartoe behoort.
 • Inschrijving gaat primair op volgorde van binnengekomen aanmelding per mail per IP-adres. Secundair zullen we rekening houden met geografische spreiding over het land.
 • De licenties zijn afgesloten voor een specifiek aantal IP-adressen. Per aanmelding geldt daarom 1 IP-adres. U kunt in uw aanmeldmail wel meerdere IP’s doorgeven, maar deze komen dan op een reservelijst te staan. Mocht u alleen geïnteresseerd zijn in deelname aan een pilot wanneer meerdere IP’s in uw bibliotheek aangemeld kunnen worden, geef dit dan ook aan in de aanmelding (onder ‘Opmerkingen’).
 • Mocht u interesse hebben in beide pilots, meld u dan aan voor de pilot van uw eerste keuze. Onder ‘Opmerkingen’ kunt u dan aangeven dat u ook interesse hebt voor de andere pilot.
 • De KB zorgt voor verdere afhandeling van de overeenkomst e.d. en streeft ernaar de pilot vanaf januari 2017 beschikbaar te stellen aan de deelnemende bibliotheken.
 • De KB verwacht van deelnemende bibliotheken dat ze meedoen aan de evaluatie van de pilot. In juni 2017 zal er een korte terugkoppeling per mail plaatsvinden. In september 2017 volgt een meer uitgebreide evaluatie. Tussentijds kan met vragen over de pilot altijd contact opgenomen worden met de KB en met vragen over de producten met de betreffende leverancier.