Effect dBos op taalontwikkeling van niet-westerse allochtone leerlingen

19 januari 2016 - Welk effect heeft een schoolbibliotheek op de leesattitude, het leesgedrag en de taal- en leesvaardigheid van niet-westerse allochtone kinderen? Promovenda Ellen Kleijnen van de Universiteit van Amsterdam deed hier onderzoek naar op twee Goudse basisscholen.