Gezamenlijke innovatieagenda 2016-2018 beschikbaar

10 november 2016 - De Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 is vastgesteld door het bestuurlijk overleg van OCW, IPO en VNG. De Koninklijke Bibliotheek heeft deze agenda in opdracht van het bestuurlijk overleg opgesteld. Hiervoor is nauw samengewerkt met het bibliotheekveld, verantwoordelijke overheden en een groot aantal landelijke partners.

Van innovatieagenda naar actieagenda