Gezamenlijke (innovatie)agenda bijna rond

17 mei 2016 (herz. 26 mei 2016) - De Gezamenlijke (innovatie)agenda is nagenoeg definitief. De eindversie wordt de tweede helft van juni voorgelegd aan het bestuurlijk overleg (OCW, IPO, VNG, VOB en KB) voor vaststelling. Op dit moment worden de uitkomsten van de openbare consultatie en de validatiebijeenkomst er nog in verwerkt.

De consultatieversie van de Gezamenlijke (innovatie)agenda is eind april besproken in de validatiebijeenkomst met OCW, IPO, VNG, VOB, SPN en KB. De agenda was op hoofdlijnen akkoord.

Om tot uitvoering van de (innovatie)agenda te komen zal de KB zich in het najaar voorbereiden op haar taken rond innovatie in het digitale domein en de samenwerking en afstemming in het bibliotheeknetwerk. Voor de innovatie in het fysieke domein ligt het initiatief bij de provinciale overheden en de POI’s om in afstemming met de lokale overheden en bibliotheken het provinciale en regionale beleid invulling te geven, met de (innovatie)agenda als leidraad.

Het streven is om aan het einde van het jaar een conferentie te organiseren waarin de resultaten worden gepresenteerd, dit als aftrap van de gezamenlijke innovatie in het bibliotheeknetwerk voor de jaren 2017-2018.