Informatiebijeenkomst Subsidieregels Innovatiegelden 2017-2018

12 december 2016 - Op 17 en 18 januari 2017 organiseert de Koninklijke Bibliotheek een informatiebijeenkomst over de regeling voor de subsidiegelden 2017 en 2018. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de regeling, de voorwaarden en de procedure. Bibliotheken en POI’s die gebruik willen maken van de regeling zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Subsidiegelden 2017 en 2018

Om de innovatie in de openbare-bibliotheeksector te stimuleren stelt de Koninklijke Bibliotheek zowel voor 2017 als voor 2018 € 200.000,- beschikbaar. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s, tot een maximumbedrag van € 20.000,- per aanvraag.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de projecten zijn dat ze:

  • nieuw en vernieuwend moeten zijn;
  • aantrekkelijk zijn voor bibliotheekorganisaties om uit te voeren;
  • binnen het bibliotheeknetwerk kunnen worden opgeschaald;
  • aansluiten bij het beleid van de Koninklijke Bibliotheek.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 februari t/m 31 maart 2017, via dit aanvraagformulier (Word).

Voor wie

De regeling staat open voor alle bibliotheken en POI’s die in 2016 geen subsidie hebben ontvangen op grond van de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden.

Bijeenkomsten

  • Dinsdag 17 januari 2017, 10.30 – 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
  • Woensdag 18 januari 2017, 13.30 – 15.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Locatie: zaal B | Koninklijke Bibliotheek | Den Haag

U kunt zich via dit formulier (link verwijderd) aanmelden.

Achtergrondinformatie

De Innovatieraad adviseert over de aanvragen aan de directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft in oktober 2016 de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden 2017-2018 (pdf) vastgesteld. Deze subsidieregels zijn op 29 november 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Grietje Smit (programmamanager Innovatieagenda) of Martine Klaassen (corporate communicatie).

Zie ook onze uitgebreide informatie: Subsidieregels Innovatiegelden 2017-2018.