Innovatiegelden KB toegekend aan tien projecten

11 juli 2016 - Van de 36 aanvragen die bibliotheken en POI's hebben ingediend voor de innovatiesubsidie van de KB heeft de KB er tien gehonoreerd.

Het gaat om de volgende projecten:

  1. CubissNext: ‘Opleiding young professionals’
  2. De Nieuwe Bibliotheek: ‘Hackerroom’
  3. Bibliotheekservice Fryslân: ‘Impact door connectie’
  4. OB Gelderland Zuid: ‘B(l)iebrobot in de bieb’
  5. Noord Oost Brabantse Bibliotheken: Programma-archief & YouTube
  6. Bibliotheek Utrecht: ‘de Denkplaats’
  7. Bibliotheek ZOUT: Poëzie op locatie
  8. Bibliotheek Midden Brabant: ‘Kenniskans’
  9. Bibliotheek Salland: ‘Verhaal ver weg en lokaal’
  10. Bibliotheek Rijn en Venen: ‘Books, Bricks & Bites’

Lees een uitgebreidere beschrijving van de projecten (pdf)

Over de innovatiesubsidie

De innovatiesubsidie van de KB voor 2016 bedraagt €100.000,- en is bedoeld om de innovatie bij openbare bibliotheken te bevorderen en te versterken. De sluitingsdatum voor het aanvragen van de subsidie was 31 mei.

Er zijn 36 aanvragen binnengekomen, tegenover 24 aanvragen in 2015. In het algemeen was de kwaliteit van de aanvragen zeer goed en het aantal interessante en vernieuwende projecten was groot. De Innovatieraad heeft over tien aanvragen een positief advies uitgebracht. Dit advies is door de directeur van de Koninklijke Bibliotheek overgenomen.

Meer informatie

Voor informatie over de subsidieverstrekking kunt u terecht bij Grietje Smit, adviseur innovatieagenda, of bij hoofd Bibliotheekstelsel i.o. Jos Debeij,