Inschrijving innovatiesubsidie geopend

24 april 2016 - Zoals aangekondigd op 11 april 2016, stelt de KB ook in 2016 €100.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten van openbare bibliotheken. De gelden zijn bedoeld om de innovatie bij openbare bibliotheken te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s, tot een maximum bedrag van €25.000,- per aanvraag.

Het Algemeen Bestuurscollege heeft in april de Tijdelijke Subsidieregels Innovatiegelden 2016 vastgesteld. Deze subsidieregels zijn op 22 april gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de projecten nieuw en vernieuwend zijn, aantrekkelijk voor bibliotheekorganisaties om uit te voeren en dat ze binnen het bibliotheeknetwerk kunnen worden opgeschaald. De projecten dienen aan te sluiten bij het beleid van de Koninklijke Bibliotheek. De Innovatieraad adviseert over de aanvragen aan de directeur van de Koninklijke Bibliotheek.

Indienen tot 31 mei 2016

De aanvragen dienen uiterlijk 31 mei in het bezit te zijn van de Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van dit aanmeldformulier. Alleen volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvraag met bijlagen kunnen via mail worden verstuurd naar of schriftelijk naar:

Subsidieloket Koninklijke Bibliotheek

Prins Willem-Alexanderhof 5

2595 BE Den Haag

Informatie over deze regels en subsidieverstrekking: Grietje Smit, adviseur innovatieagenda,